HLAVNÝ SEKRETÁR

MIROSLAV VITÁLOŠ
Tel.číslo: +421 905 552 516
E-mail: vitalos.hkruzinov@gmail.com