📢Informácie zverejnené Českým hokejovým svazem📢

 

Prostředky, které Český hokej investuje do výchovy mládeže, se za deset let trojnásobily a za šest let zdvojnásobily.

V letech 2014–2018 investoval Český hokej do výchovy mládeže 540,3 miliónu Kč, z toho 232,4 miliónu Kč na mládežnické reprezentace a 307,9 miliónu Kč na výchovu mládeže v klubech.

V období 2008–2013 prošlo draftem NHL 27 českých hokejistů, z toho 7 z domácích či evropských a 20 ze zámořských soutěží.
V období 2014–2018 to bylo 43 hokejistů, z toho 29 z domácích či evropských a 14 ze zámořských soutěží.
V období 2013–2018 získaly české kluby za přestupy do NHL celkem 245,2 miliónu Kč, roční částka vzrostla z 15,3 miliónu Kč v roce 2013 na 75,3 miliónu Kč v roce 2018.
Ve srovnání se skandinávskými zeměmi zaostáváme v prostoru, který dostávají junioři mezi dospělými.
V sezoně 2018/19 nastupují v TELH pouze 3 junioři, kteří hráli alespoň v polovině utkání s průměrným icetimem přes 10 minut. V nejvyšší švédské soutěži je jich 20 a ve finské 16. Vzájemná bilance českých, finských a švédských hráčů ročníku 1999 v reprezentacích U16–U18 byla přitom v zásadě vyrovnaná.

Mládežnický reprezentační program je zcela srovnatelný s hokejově vyspělými zeměmi. Systém vzdělávání trenérů, stejně jako metodika, jsou v zásadě stejné jako ve Švédsku nebo Finsku. V České republice a ve Švédsku je odborné vzdělávání povinné, ve Finsku dobrovolné, ale prošlo jím zhruba 80 % trenérů. Ve Švédsku je k dosažení nejvyšší licence potřeba absolvovat 700 hodin přednášek a seminářů, v České republice a ve Finsku 650. Rozdíly nejsou ve vzdělávání ani metodice, ale v tom, jak se uplatňuje v praxi. Z uvedeného důvodu navýšil Český hokej počet profes ion&aacu te;lních trenérů žáků, financovaných a řízených svazem, z 21 v roce 2015 na 130 v roce 2018.

V mládeži je problémem upřednostňování akcelerovaných, biologicky vyspělejších hráčů. V kategorii VTM U14 tvoří biologicky přiměření 50 %, biologicky akcelerovaní 35 % a biologicky pomalí 15 % hráčů. Rozdíl biologického věku činí 3 roky, výškový rozdíl 16 cm, hmotnostní rozdíl 22 kg. Největší prostor dostávají biologicky akcelerovaní jedinci, kteří ovšem dosahují zenitu ve věku 17,5 let a potom stagnují.

V žákovském hokeji jsou největšími problémy „výsledkaření“, malá herní volnost a důraz na systém. Při počtu cca 14 000 hráčů v žákovských kategoriích registrujeme 1 500 přestupů a hostování, ve Švédsku se 42 000 hráči jich bylo v sezóně 2018/19 pouze 38.

Potěšující je rozvoj členské základny. Počet klubů, obsazujících žákovské soutěže, vzrostl ze 109 v roce 2013 na 152 v roce 2018, tj. o 42 %. Na uvedených číslech se podílely mimo jiné Týdny hokeje, kterých se již zúčastnilo téměř 20 000 dětí, práce profesionálních trenérů mládeže nebo distribuce bezplatné výstroje pro nejmenší hokejisty v celkové hodnotě 81,6 miliónu Kč. Počet družstev v juniorských soutěžích vzrostl ze 75 v roce 2016 na 105 v roce 2018, tj. o 40 %.

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *