no Meno Priezvisko Rok narodenia Variabilný symbol
1 Christian Badalov 2004
2 Roman Bruňacký 2005
3 Michal Dubek 2005
4 Richard Fügersy 2005
5 Simona Fülöpová 2003
6 Matúš Gbelský 2005
7 Martin Haronik 2005
8 Tobiáš Haťapka 2004
9 Matúš Huňor 2006
10 Gabriel Kováč 2005
11 Jakub Kubovič 2006
12 Maxim Lažo 2005
13 Lukáš Matejčík 2005
14 Samuel Mieč 2005
15 Patrik Molnár 2004
16 Marek Neumann 2004
17 Jakub Zachariáš Oravec 2005
18 Maxim Alexander Orviský 2004
19 Richard Přibáň 2005
20 Jakub Rybár 2004
21 Benjamín Silverberg 2005
22 Tomáš Slávik 2004
23 Filip Leopold Šimko 2004
24 Samuel Špaček 2005
25 Oliver Tomaník 2006
26 Andrej Veruzáb 2005
27 Daniel Zarecký 2005