Tréningový plán do 21.01.2018

- 15.01.18/pondelok, zraz o 16:00 hod., posilňovňa od 16:15 hod., ľad od 17:45 hod.;
- 16.01.18/utorok, zraz o 5:15 hod., ľad od 6:00 hod.;
- 17.01.18/stredu, VOĽNO (individuálne RBA juniori od 14:00 hod. a RBA 8 od 16:30 hod.);
- 18.01.18/štvrtok, zraz o 15:10 hod., posilňovňa od 15:15 hod., ľad od 16:30 hod.;
- 19.01.18/piatok, „VOĽNO“, (individuálne RBA dorast od 16:30 hod.);
- 20.01.18/sobota, zraz o 18:15 hod., ľad o 19:00 hod.;
- 21.01.18/nedeľa, zápas HK Iskra Partizánske : HK Ružinov ´99 o 10:00 hod., zraz nominovaných hráčov je o 6:15 hod., odchod autobusu je o 6:30 hod.

POZNÁMKA:
Pokiaľ má hráč záujem zúčastniť sa niektorého z individuálnych tréningov počas
týždňa je potrebné aby svoju účasť oznámil hlavnému trénerovi, ktorému patrí daná
veková kategória.

POZOR: Hráč, ktorý je chorý má zákaz vstupu do kabíny!!!
Každý hráč si prinesie do kabíny teplé oblečenie na rozcvičky a tréningy na suchu t.j. tepláky,
mikinu, čiapku, tričko z dlhým rukávom a pod……. .

ČÍSLO ÚČTU PRE ÚHRADY :

IBAN: SK06 1100 0000 0029 4700 7060

ROZPIS ZÁPASOV:
https://www.hockeyslovakia.sk/sk/stats/teams/631/team/661335/Program#teamTabs

Finančný príspevok vo výške 80,- EUR je potrebné uhradiť vždy do 10 dňa v mesiaci na účet IBAN:
IBAN: SK44 1100 0000 0029 4202 9500 – pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (bez roku narodenia), ktorý má každý hráč uvedené pri svojom mene nižšie. Kópiu o úhrade je potrebné priniesť vedúcemu, alebo mu to zaslať na email mario_cerhit@yahoo.com

no Meno Priezvisko Rok narodenia Variabilný symbol
2 Richard Varga 2001 97
3 Adam Mikletič 2002 915
4 Matej Paleček 2002 916
5 Martin Kmeť 2002 917
7 Sebastian Zavis 2001 921
8 Richard Noskovič 2002 81
9 Marian Baladič 2003 82
10 Thomas Pipasík 2003 83
11 Lukáš Gbelský 2003 84
12 Ctibor Koronský 2003 85
13 Peter Brenkus 2003 86
14 Matej Jakuba 2003 87
15 Patrick Zorňan 2002 810
16 Rastislav Horňáček 2002 811
17 Ján Húňor 2003 813
18 Richard Brunn 2002 814
19 Michal Veselý 2002 817
20 Martin Vach 2003 818
21 Patrik Furgersy 2002 820
22 Maximilián Fedor 2003 822
23 Šimon Kováč 2002 823
24 Denis Haško 2002 824
25 Tomáš Straka 2004 71
26

Filip Bori 2003 72
27 Erik Čerhit 2003 74
28 Adam Kremnický 2004 711
29 Mathias Mihalovič 2003 714
30 Gierat Samuel 2003 929
Ulahel Filip 2002 928
Kiška Juraj 2002 930
Máťaš Marek 2002 931

Zoznam hráčov zaradených do prípravy od 15.5.2017

Paleček Matej
Záviš Sebastián
Kmeť Martin
Varga Richard
Mikletič Adam
Fugersy Patrik
Kováč Simon
Brunn Richard
Veselý Michal
Zorňan Patrik
Horňáček Rastislav
Haško Denis
Noskovič Richard
Jakuba Matej
Čerhit Erik
Mihalovič Mathias
Beladič Marián
Huňor Ján
Brenkus Peter
Vach Martin
Pipasik Thomas
Gbelsky Lukáš
Koronsky Ctibor
Fedor Maximilian
Bori Filip
Kremnický Adam
Straka Tomáš
Gierat Samuel
Kiska Juraj
Ulahel Filip

Mário Čerhit, VEDÚCI TÍMU KADETI