sezóna 2019/2020

Realizačný tým

Hlavný trener :     Roman Varga
Asistent trenera : Martin Vyskoč
Trener brankárov:  Marek Mastič
Vedúci mužstva : Monika Krbaťová

Rád by som vás požiadal ,aby sa neúčasť na tréningu hlásili hl. trénerovi p.Vargovi do sms správy. 

hlavný tréner Varga:0903704744 konatel@vasspravca.com