CDoporučenia SZĽH – COVID -19

Vzhľadom na predchádzanie možnosti nákazy vydalo SZĽH usmernenia pre každé prípravné stretnutie. V súlade s týmto nariadením doporučujeme nasledovné:
Počnúc dnešným dňom 11.8.2020 nedoporučujeme účasť našich hráčov na akýchkoľvek hokejových aktivitách, selektoch/ kempoch, zápasoch, ktoré sú usporiadavané osobami, združeniami, ktoré nie sú členmi SZĽH. V prípade účasti hráča klubu na takejto aktivite, hráč je povinný účasť nahlásiť trénerovi a nastúpiť na 5 dňovú povinnú karanténu. Následne predložiť negatívny test na COVID-19.
Žiadame rodičov o zodpovedné správanie sa voči svojim aj ostatným deťom v klube.
Ďakujeme

Leave a comment

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *